The Chrysalis (2012)

Genre : Thriller

Cast : Wei Lee as Wu Guangming, Quan Ren as Luo Jia


Watch The Chrysalis (2012) Trailer