Robo Jî (2012)

Genre : Drama

Cast : Naoto Takenaka, Yuriko Yoshitaka, Mickey Curtis (as Shinjirô Igarashi), Gaku Hamada, Tomoko Tabata, Takehiko Ono, Emi Wakui, Junya Kawashima


Watch Robo Jî (2012) Trailer