Furyou shounen: 3,000-nin no atama (2012)

Genre : Drama

Cast : Kumiko Akiyoshi as Hiroko, Ayuta, Kenji Ezure, Shinzo Hotta as Muraoka


Watch Furyou shounen: 3,000-nin no atama (2012) Trailer