Warriors of the Rainbow: Seediq Bale (2011)

Genre : Action, Drama, History

Cast : Masanobu Andô as Genji Kojima, Umin Boya as Temu Walis, Chi-Wei Cheng as Jin – Dun Wu, Lin Ching-Tai as Mona Rudao, Da-Ching as Mona Rudao – young, Jun’ichi Haruta as Egawa Hiromichi, Michio Hayashida as Hua-Lien Police Chief

Plot : During the Japanese system of Taiwan, the Seediq were constraint to lose their own custom also yield their faith.


Watch Warriors of the Rainbow: Seediq Bale (2011) Trailer