The Flying Swords of Dragon Gate (2011)

Genre : Action, Adventure

Cast : Jet Li as Chow Wai On , Xun Zhou as Jade , Kun Chen as Yu Hua Tian , Lunmei Kwai as Tribal Princess , Yuchun Li as Gu Shaotang , Mavis Fan as Su Huirong , Siu-Wong Fan as Ma Jinliang , Chia Hui Liu as Wan Yulou


Watch The Flying Swords of Dragon Gate (2011) Trailer