Swordsmen (2011)

Genre : Action, Drama

Cast : Kara Hui, Wu Jiang, Takeshi Kaneshiro as Xu Bai-jiu, Yu Kang, Xiao Ran Li, Wei Tang as Ayu, Kenji Tanigaki, Yu Wang as The Master, Hua Yan, Donnie Yen as Liu Jin-xi

Plot : A sinful martial arts professional needs to materialization another cool life, main to engagement looked up by a indomitable undercover agent plus his earlier master.


Watch Swordsmen (2011) Trailer