My Kingdom (2011)

Genre : Action, Drama, Romance

Cast : Chun Wu as Guan Yi Long , Geng Han as Meng Er Kui , Barbie Hsu as Xi Mu Lang , Louis Liu as General Lu , Biao Yuen as Master Yu Shengying , Rongguang Yu as Master Yue

Plot : The anecdote of two brothers’ enquiry given that fame, affection along with retribution inside the heyday of Shanghai opera.


Watch My Kingdom (2011) Trailer